ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ - ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 106 ਪੰਨੇ ਹਨ

ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ = 221

ਰਿਹਾਇਤ = 71

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜਜ = 50

ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ = 200 
ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ

                                                                                                      

·         ਪੂਰਾ ਮਰਦ  (ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)                                                                                                                                                                                       

·         ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  - (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)

·                  ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ: ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਵਿਧਾਨ - (ਆਲੋਚਨਾ)

·         ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਦਬੀ ਸੱਚ - (ਵਾਰਤਕ)

 

ਸੰਪਾਦਿਤ                                                                                                                                 

·         ਬੀ.ਐੱਸ. ਬੀਰ ਦਾ ਕਾਵਿ ਜਗਤ - (ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)

 ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ

·         ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਤੀ ਜਿੰਦਗੀ - (ਲਘੂ ਕਥਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)

(ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਯੋਗ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ)

Post a Comment

0 Comments